Как традициите оживяват с децата от 15.СОУ в София