Как ефективно могат да бъдат прилагани глобалните цели за устойчиво развитие?