KLM въвежда технология на добавена реалност (Augmented Reality) за проверка на ръчен багаж