KLM подари в София 100 самолета за 100-годишния си юбилей