КАК ДА РЕАГИРАМЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ЗА ДА СМЕ В БЕЗОПАСНОСТ