Известни родители се включват във виртуална библиотека за самоподготовка със своите деца