Използване на театъра от младежки работници за увеличаване на креативността