Изпълнителната агенция по околна среда представя целите на проекта за надграждане на геоинформационната система по управление на водите