Изпълнителната агенция по околна среда организира информационна среща по проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите