Изложбата „Дух и броня“ представя традиционни японски ветрила и картини кири-е.