Изкуството и историята оказват влияние върху най-популярните валути в света