Изгубили сме 69% от популациите на диви животни за по-малко от един човешки живот, сочи докладът на WWF „Жива планета“