Издателство Клет България с първите дигитални STEM образователни ресурси в България