История за оцеляването на човечеството в свят на климатични катаклизми спечели втория конкурс за аудиосериал у нас