Инвестиция в способностите на екипа – ключов фактор за развитие на чуждестранните компании у нас