Intracom Telecom с участие в проект за обществена безопасност в Холандия