Интерактивна платформа за самооценка на меки умения