Институт за интегрирано управление на общините ще подкрепя устойчивото и интелигентно развитие