Инициативата „Децата са на всички нас“ насърчава приобщаването и образованието на децата, лишени от родителска грижа