Инициативата „Бъди ИТ консултант за един ден“ очаква ученици и студенти