Инициатива на Lidl за балансирано хранене с признание за „Образователна идея“