Информационно събитие по проект “From School Class to Business Class”