Информационно събитие по проект „From School Class to Business Class“