Информационна кампания за предотвратяване на замърсяването на морето с пластмасови отпадъци