Информационен ден по проект “Обучен да обучава-IGTrain”