Икономическото сътрудничество на Япония и ЕС в перспектива