Иглолистните гори в България са застрашени от изсъхване и пожари