ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕДСТАВИ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ