IWG добавя повече от 600 нови партньорски локации през 2023 г., поради бързо нарастващото търсене на хибридни работни решения