ИПИ: 63% по-високи са заплатите в големите вериги спрямо средните за бранша