ИКЕА проведе мащабна учебна евакуация в сътрудничество с органите на МВР