ИКЕА промени 6000 кв. м. от магазина, през август ще заработи изнесен логистичен център в София.