ИАОС представи напредъка по проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите