ИАОС ПРЕДСТАВИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ