IAB Bulgaria стартира стажантска програма за дигитален маркетинг