Химическият факултет на ПУ организира семинар със 140 участници от страната и чужбина