Highland Park продължава уникалната лимитираната серия, посветена на българската история