Харчим повече енергия за отопление през ноември и декември 2023 г.