Haikenen? Aineken? Heineken®? Правилното изписване няма да създаде моментите за добре прекарано време и най-международната марка бира в света знае това.