ХТМУ ще подпомогне с половин милион лева развитието на капацитета на докторанти и млади учени