В myPR.bg над 900 PR и рекламни агенции публикуваха над 10 000 прес съобщения. Какво предлага myPR.bg?

затвори

ХТМУ ще подпомогне с половин милион лева развитието на капацитета на докторанти и млади учени

06 Юли 2017г.

  • Pin It

 

Развитието на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки ще бъда подкрепено благодарение на проект на Химикотехнологичния и металургичен университет. Това беше обявено на пресконференция, която се проведе на 6 юли, 2017 г. На нея присъстваха ректора на ХТМУ – проф. Митко Георгиев, зам. ректорът на ЛТУ – доц. Нено Тричков, проф. Ненчо Ненов от ТУ, екипът за управление на проекта, докторанти, млади учени и други заинтересовани лица.
Стана ясно, че младите учени ще повишат квалификацията си с обучения в областта на инвестиционното проектиране, трансфера на технологии, математическото моделиране и академичната комуникация. Те ще имат възможност да разширят професионалните си контакти и да участват в обмен на знания и добри практики в областта на инженерните науки чрез привличане на водещи изследователи и специалисти от индустрията от страната и чужбина, подпомагане участието в партньорски мрежи за научни изследвания, в кръгли маси и семинари.
Общата стойност на предвидените дейности е 583 122,89, като Химикотехнологичния и металургичен университет е бенефициент по проекта „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“. Проект BG05M2ОP001-2.009-0015 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Студентите, докторантите и младите учени ще могат да участват в научноизследователски проекти, семинари и системи за мобилност. Сред другите възможности, които предлага реализирането на проекта, са участие в научни форуми, публикуване в престижни научни списания, участие в кръгли маси, семинари и медийно представяне. Младите изследователи ще получат подкрепа за участие в международни научни форуми и за научни публикации в международно признати списания.
Проектът е с практическа насоченост и ще даде възможност за контакт на участниците с представителите на индустрията в България. С цел достигане до по-широка аудитория, ще бъде изготвен видеоклип с представяне на изследователи и интревюта с представители от индустрията, разпространен чрез социалните мрежи.
Особено интересно за участниците ще бъде участието им в тематични семинари „Синергия между чисти технологии, нови материали и екологично равновесие в индустрията“, както и в кръгли маси, посветени на перспективите и проблемите пред екологично-реализирани химически и металургични технологии и устойчиво развитие в химическата и металургичната индустрия. По този начин ще бъде популяризирана научната дейност и научните изследвания на ХТМУ.
В проекта ще могат да се включат и преподаватели, които участват в обучението на докторанти и студенти в областта на инженерните науки. Те ще могат не само да повишат професионалната си квалификация, но и ще имат достъп до научни бази данни и софтуер, монографии, статии, специализирана литература по тематиките за работа с докторантите. Ще получат финансова подкрепа на публикации, съвместни с докторантите от целевата група, както и финансова подкрепа за участие в семинари и в кръгли маси с участие на представители на индустрията и Камарата на инженерите.

 

------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG05M2ОP001-2.009-0015 “Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“, финансиран от ОП„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Още новини от Други

RSS виж всички

ИАОС отчита изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система по управление на водите

ИАОС отчита изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система по управление на водите

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще отчете резултатите от изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване.

Международно антидопинг обучение за младежи в Италия

E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация) е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори. 

Ако други предприемачи последват примера на д-р Невен Енчев, няма да има нито един гладен

Ако други предприемачи последват примера на д-р Невен Енчев, няма да има нито един гладен

Цвятко Сиромашки в кампания „Топъл обяд: Ако други предприемачи последват примера на д-р Невен Енчев, няма да има нито един гладен

Discovery Networks обяви партньорство с The Sales House в България

Discovery Networks обяви партньорство с The Sales House в България

София, 17 ноември 2017 – Discovery Networks Централна и Източна Европа, Близък Изток и Африка (CEEMEA), подразделение на Discovery Communications, глобален лидер в сферата на забавленията, обяви началото на сътрудничество в продажбите на реклами с The Sales House в България.

Близо 200 ученици се включат в международен конгрес по биомедицина

Близо 200 талантливи гимназисти ще се срещнат с науката по време на втория International Biomedical Congress Sofia и ще участват активно в практически уъркшопи. Мечтата на младежите да следват медицина може да започне да се превръща в реалност още преди да са завършили гимназия. Събитието ще се започва днес и ще продължи до 19 ноември в Sofia Tech Park.

Абонамент за RSS новини