Голямото Роженско знаме се превърна в 11 100 национални флага в подкрепа на Пилон „Рожен“