Глобалното количество електронни отпадъци ще достигне 110 милиона тона до 2050 година