Глобална програма на Visa въвежда безконтактни разплащания в публичния транспорт