GTC повишава Дани Беркович в регионален директор търговия на дребно