Футбол за приятелство ще направи опит за подобряване на Световен рекорд на Гинес