Френският посланик откри кръгла маса за правното образование в ПУ