Френски експерти: Местни водни парламенти и публично-частното партньорство са сред успешните практики за управление на водите във Франция