Френски експерти: „Добрите резултати в нашите общини нямаше да бъдат постигнати без активното участие и усилията на живущите в метрополиите“