Форум "Образование: За бъдеще" постави ключови цели пред образованието в България