Фондация „Сийдър“ празнува 17 години устойчивата грижа за деца и млади хора в неравностойно положение